24 november was het hoogtepunt van 2016.

Ik was zo brutaal geweest om via social media de secretaris generaal van VWS dhr. E.Gerritsen uit te nodigen voor een werkbezoek aan leerweg 3 Heliomare Onderwijs.

De dag begon rond 8 hr 's ochtends bij mij thuis waar dhr. Gerritsen een deel van het ochtend ritueel meemaakte waarna we naar school gingen.

Naast dhr. Gerristen was er ook een delegatie van ministerie van OCW bij de dag aanwezig.

Een nuttig bezoek waarbij afspraken zijn gemaakt en waardoor Fenna Fenger en ik steeds betrokken worden bij de stappen die Heliomare zet om de combinatie van zorg en onderwijs beter te maken.

IKZ ouderdenktank VWS.

Ik ben gevraagd als ouder van een WLZ kind met intensieve kindzorg om plaats te nemen in de ouderdenktank IKZ.

Om de 2-3 mnd komen we bijeen in Den Haag. 

Maatwerkprofiel bijeenkomsten

Er zijn meerdere bijeenkomsten geweest om de motie Maatwerkprofiel (van o.a. Vera Bergkamp) ten uitvoer te brengen.

Ik heb daar aan mee mogen werken en het is bijzonder om de input van de aanwezige ouders terug te vinden in het uitgebrachte raport.

14 november WLZ bijeenkomst VWS

Op uitnodiging van VWS zijn meerdere ouders met een kind in de WLZ bijeengekomen. N.a.v deze bijeenkomst is o.a. gerealiseerd dat meerzorg voor langer dan 1 jr toegekend kan worden en gekeken gaat worden of dit ook voor de EKT gerealiseerd kan worden.

Project Passende Zorg Spierziekten Nederland

Spierziekten Nederland is bij ons thuis en op school, komen filmen om de zorg van Lotte in beeld te brengen.

(zie pagina media voor link naar het filmpje)

Dit filmpje is vertoond aan vertegenwoordigers van zorgkantoren waarbij ik aanwezig was.

Ons filmpje heeft de zorgkantoren bewust gemaakt dat er nog werk te verrichten is om de zorg tijdens onderwijstijd goed in te richten en te financieren.

Afwegingskader kinderen IKZ/WLZ

Eind 2016 is project afwegingskader kinderen IKZ/WLZ gestart. Dit loopt nog door in 2017

Interne training svb personeel

Het svb wilde zijn personeel beter voorbereiden op klantencontacten en hebben daarom project " wie heb ik aan de lijn" op gestart. Ik heb daar samen met PerSaldo aan meegewerkt. We hebben 8 sessies met verschillende personeelsgroepen gedraaid.

Hoogtepunten 2016