Januari 2019

8 jan Vergadering jeugd c'sie IJmond

14 jan Bestuursvergadering EMB Nederland

15 jan Ervaringsdeskundigheid training IederIN

17 jan Overleg met IB'er Heliomare

23 jan PWC Utrecht, sessie Domein Overstijgende hulpmiddelen

24 jan Vergadering met management Heliomare

25 jan Lotje&co dag

Februari 2019

5 febr Tafelgast bij de Hofbar

6 febr Herindicatie AD matras aangepakt #paarsekrokodil

8 febr Contact met ZIN; stroomverbuik chronische beademing valt wel onder basisverzekering #paarsekrokodil

11 febr Bestuursvergadering EMB Nederland

14 febr SBT, orientatie op opzetten advies/clientenraad

15 febr Gesprek met Zorgverzekeraars Nederland

25 febr Gesprek met Annemarie Haverkamp

26 febr Vergadering EMB Nederland

27 febr TCU Architecten overleg

28 febr BOSK communicatie sessie

Maart 2019

1 maart Telefonisch contact consulent SWV VOMK

11 maart Bestuursvergadering EMB Nederland

12 maart Afsluitende vergadering Jeugd c'sie IJmond

14 maart Vergadering management Heliomare

19 maart Behandel Leerplan bespreking

21 maart Vergadering  SBT tbv oprichting clientenraad

23 maart Spinning Marathon Living Memories

25 maart Gesprek gemeente ivm burgerinitiatief

27 maart Vergadering nieuwe bestuur LOOK en aansluitend ALV ('s avonds Lastige ouders)

31 maart Bezoek Brenda Frederiks over de WZD in thuissituatie

April 2019

3 april Bestuurlijk overleg Passende Zorg (EMB Nederland vertegenwoordiger)

10 april KinderEHBO cursus Zorgteam Lotte

11 april Overleg onderwijs Heliomare

15 april Bestuursvergadering EMB Nederland, aansluitend kennismaking programma leiding "Volwaardig Leven".

16 april Overleg management Heliomare 

20 april Publicatie artikel "Zij heeft geleefd" van Annemarie Haverkamp

24 april Kick Off "Samen Sterker EMB"

25 april Eerste vergadering clientenraad SBT

Mei 2019

9 mei Deelname onderzoek Onderwijs en Zorg van AEF

13 mei Bestuursvergadering en  aansluitend ALV EMB Nederland

14 mei Schrapsessie PGB van VWS o.l.v Argumenten fabriek

15 mei Congres Volwaardig Leven, beoordelaar voorstellen zorgaanbieders

16 mei Gesprek met Welzorg en gemeente Heemskerk

17 mei Vanuit LOOK gesprek met LECSO

21 mei Bestuursvergadering LOOK

23 mei Training Medezeggenschap

24 mei NMA poli (AMC)

25 mei Publicatie aanpassing zorgverzekeringswet n.a.v. vragen van mijn kant

27 mei Gesprek met JP Rake

Juni 2019

3 juni Bestuursvergadering EMB Nederland

6 juni Gesprek met LECSO

7 juni Gesprek met #ontregeldezorg medewerker VWS

13 juni Vergadering clientenraad SBT

17 juni Sessie Onderwijs & Zorg 

20 juni Spiegelgesprek VG & Geriatrie bij SBT

24 juni Communicatie sessie EMB Nederland

25 juni Afspraak bij zorgverzekeraars Nederland met EMB Nederland

             Gesprek met management Heliomare

26 juni AO Passend Onderwijs

28 juni Google komt bij ons thuis

Juli 2019

2 juli Vergadering LOOK

3 juli Bijeenkomst VGN "toekomst visie gehandicaptenzorg"

8 juli Vergadering EMB Nederland

11 juli "Ontregeldezorg" bijeenkomst Per Saldo

15 juli Overleg CR SBT, 's avonds bijeenkomst PAL

Augustus 2019

5 aug Bespreking website EMB NL

6 aug Clientondersteuning Plus

8 aug Aan de slag als Onafhankelijke clientondersteuner (OCO)

13 aug gesprek directeur Bureau BOSK en bestuur EMB NL

15 aug OCO activiteit

20 aug ACP gesprek

21 aug OCO activiteit

23 aug Pedagogisch medewerker AMC thuis

27 aug OCO activiteit

29 aug OCO activiteit

September 2019

2 sept OCO activiteit

3 sept OCO activiteit

5 sept OCO training zorgtestament

6 sept Impact

9 sept Vergadering EMB Nederland

10 sept OCO activiteit

11 sept SBT vergadering & OCO activiteit

12 sept OCO activiteit 2x

16 sept SBT vergadering

17 sept LOOK vergadering

18 sept WZD bijeenkomst

19 sept OCO activiteit

20 sept OCO activiteit & vergadering met Ricardo Bronsgeest

23 sept Advisium kennismaking met EMB NL

24 sept Medezeggenschaps congres 

25 sept Overleg bij VWS (PGB tarieven) met bestuur EMB NL

26 sept Overleg EMB Nederland

27 sept VGN sessie

30 sept OCO activiteit

Oktober 2020 tm December 2020

In deze maanden vele uren gedraaid als onafhankelijk clientondersteuner,

deskundigheid bevordering gegeven aan mijn collega OCO´s en gevolgd,

aan intervisies deelgenomen.

Als secretaris van EMB Nederland samen met de voorzitter Geert Benjamins vele activiteiten ondernomen, samenwerkingen opgestart en kennis gemaakt met vele professionals die betrokken zijn bij/met de ernstig meervoudig beperkten en hun verwanten.