Activiteiten Agenda 2018

Januari 2018:

20 januari Living Memories komt ons gezin filmen

24 januari St.PAL komt thuis filmen voor website "kinderpalliatief"

Vanwege slechte gezondheid dochter weinig activiteiten ondernomen

Februari 2018:

6 februari Ouderraad MKS

15 februari Overleg over zorg tijdens onderwijs met  management Heliomare

Maart 2018:

6 maart Bijeenkomst kwaliteitskader voor het zieke kind van Vilans

15 maart Dag van de Leerplicht, open brief aan de Tweede Kamer geschreven (zie https://erikavandebilt.wixsite.com/mijnsite/single-post/2018/03/14/Onderwijs-aan-ernstig-meervoudig-beperkte-kinderen)

19 maart Sollicitatie voor deelname Participatie raad van gemeente Heemskerk

24 maart Radio interview en Zwemclinic geven voor Living Memories

26 maart Telefonisch overleg VWS

April 2018:

9 april Presentatie bij Mezzo, Eindhoven

10 april Oratie Annette van der Putten (Universiteit Groningen)

12 april Presentatie bij Mezzo, Utrecht

16 april Gesprek bij Zilveren Kruis

17 april Presentatie bij Mezzo, Assen

19 april Sessie bij VGZ

23 april Live in de uitzending NPO Radio 1

24 april Aanbieding petitie "Onderwijs aan ernstig meervoudig beperkte kinderen" in de Tweede Kamer

26 april Vergadering Participatieraad Heemskerk

Mei 2018:

1 mei Publicatie artikel Women Inc

2 mei Patient  journey met Bianca den Outer

8 mei Sessie over toegankelijkheid van meerzorg en ekt bij Zorginstituut Nederland

16 mei Voorbereidende sessie op "Beleidssessie Toekomst bestendig maken van het PGB"

17 mei Vergadering Participatieraad Heemskerk

22 mei Beleidssessie "Toekomst bestendig maken van het PGB"

30 mei Oplossingen lab (Utrecht)

31 mei Sessie bij VWS over fraude bestrijding PGB

Juni 2018

5 juni Vergadering MKS ouderraad

6 juni Gesprek bij VGZ over Eigenweiss

13 juni Gesprek bij Lecso samen met Lot de Swart

19 juni Bijeenkomst ouders met interdepartementale ambtenaar OCW/VWS

20 juni Bezoek aan Tweede Kamerleden

21 juni Bezoek aan VWS & Participatieraad Heemskerk

23 juni ALV BOSK

25 juni Bezoek aan Tweede Kamerleden

26 juni Bezoek aan Tweede Kamerleden

28 juni VGZ sessie

Juli 2018

2 juli AO Passend Onderwijs

5 juli Gesprek over Eigenweiss oprichting

9 juli Werkgroep Jeugd, gemeentehuis Beverwijk

18 juli Werkgroep Jeugd & Xpeditie, gemeentehuis Heemskerk

19 juli Participatie raad

Augustus 2018

16 aug Teamoverleg Zorgverleners Lotte

22 aug Orienterend gesprek oprichting Eigenweiss

September 2018

3 sept Vergadering jeugd c'sie IJmond

13 sept Participatie vergadering Heemskerk

14 sept Telefonisch contact VWS

18 sept Thema bijeenkomst Sociaal Domein gemeente Heemskerk

27 sept Klinische Genetica LUMC

Oktober 2018

1 okt Lancerings bijeenkomst 'Volwaardig leven' in Sliedrecht

5 okt Vergadering bij Heliomare

10 okt Vergadering jeugd c'sie IJmond

11 okt Boekpresentatie Susan Hilhorst

16 okt Oudergesprek Heliomare

18 okt Participatie raad Heemskerk

30 okt Spiegelbijeenkomst 18+/- transitie jeugd c'sie IJmond

November 2018

1 nov Vergadering jeugd c'sie IJmond

14 nov Telefonisch contact FBTO betreffende machtigingen

15 nov Vergadering met Heliomare en SWV-VOMK & Participatie raad Heemskerk

19 nov demonstratie Molift Smart

20 nov Gesprek bij BOSK betreffende bestuursfunctie

21 nov Onderwijs zorg meeting bij Per Saldo & Gesprek met Ron Roozendaal (VWS)

22 nov Participatie raad Heemskerk

27 nov Vergadering jeugd c'sie IJmond

29 nov Vergadering Heliomare

December 2018

7 dec Natalie Bertollo van AMC transitie unit op bezoek

11 dec Eerste bestuursvergadering vereniging EMB Nederland

13 dec Sessie betreffende aanvragen complexe hulpmiddelen bij PCW

15 dec ALV BOSK

17 dec Gesprek over aanpassen of aanmeten orthese 

20 dec Participatie raad