Activiteiten agenda 2017

Januari:

Registratie als Ervaringsdeskundige bij Kamer van Koophandel !

6 januari Opname Mantelzorg Award in Amersfoort

27 januari Bijeenkomst belangenbehartiging Spierziekten Nederland in Tilburg

31 januari Focusgroep Afwegingskader kinderen IKZ/WLZ

Februari:

10 februari Presentatie bij praktijkdag voor ouders van het MKS

16 februari Gastcollega Orthopedagogiek UMCG

17 februari Gesprek met Medipoint over verbeteren dienstverlening

 

Maart:

7 maart Bijeenkomst Vilans, vaststellen kwaliteitskader zorg zieke kinderen in de thuisomgeving

14 maart Ouderklankbordgroep IKZ (VWS)

23 maart Overleg Heliomare leerweg 3 

28 maart Overleg VWS/OCW over ontwikkeling voor emb kinderen

 

April:

6 april Als ervaringsdeskundige aanwezig bij koepel adviesraden sociaal domein

12 april Als ervaringsdeskundige aanwezig bij ronde tafel sessie bij LOOK

13 april Overleg Heliomare leerweg 3

18 april Filmen voor item kinderpalliatieve zorg RTL nieuws

19 april Overleg kinderthuiszorg 

Mei:

12 mei Overleg zorgkantoor, samenwerkingsverband IJmond Noord en Heliomare leerweg 3

14 mei Vergadering Oudersvoorgoedezorg

17 mei EACD congres in Amsterdam

22 mei Telefonische intake expertteam Clientafhankelijkheid

29 mei Overleg VWS/OCW over ontwikkeling voor emb kinderen

31 mei Overleg invulling zorgvraag op Heliomare

Juni:

1 juni Dialoogsessie ZonMw "Toekomst van de langdurige zorg"

7 juni Overleg op Heliomare met kinderverpleegkundige

14 juni Cursus Politiek Actief

16 juni Overleg op Heliomare onderwijs tbv financiering onderwijs/zorg met zk, swv en gemeente Alkmaar

21 juni Cursus Politiek Actief

23 juni Interview met Elsevier en werkbezoek VGN aan leerweg 3 en mijn huis.

26 juni Overleg met Jan Welmers RvB Heliomare

28 juni Cursus Politiek Actief

Juli:

4 juli Werksessie bij Vilans tbv vaststellen kwaliteits kader zorg voor zieke kind in thuisomgeving

11 juli Ouderraad MKS

12 juli Opname en uitzending Hart van Nederland over complexe zorg

14 juli Werksessie tbv opzetten integrale zorg voor kinderen op leerweg 3

September:

4 sept Overleg op school betreffende zorg voor Lotte

6 sept Zorg leveren op school

11 sept Zorg leveren op school

13 sept Contact met VWS betreffende maatwerk

14 sept MDO (SWV, CJG, Zorgkantoor, Heliomare en ik) over casus Lotte

26 sept Bezoek aan/kennismaking met Per Saldo

Oktober:

4 okt Deelname aan de klantenarena

19 okt Werksessie bij Vilans tbv vaststellen kwaliteits kader zorg voor het zieke kind in thuisomgeving

31 okt Bestuurlijkoverleg Zorg tijdens onderwijstijd, casus Lotte

November:

7 november MKS ouderraad (ochtend), Gesprek over ervaringsdeskundheid bij VWS (middag)

28 november overleg met PAL

December:

7 dec Netwerksessie Onderwijs en Zorg (regio Noord Holland)

8 dec Viool concert 2CU Waalsekerk

15 dec Voorbereidingsgesprek Opname website kenniscentrum kinderpalliatieve zorg

18 dec Gesprek gemeente Heemskerk over Tekentijd

20 dec Opname website kenniscentrum kinderpalliatieve zorg