In 2003 werd onze oudste, Lotte, geboren.

Met de geboorte van Lotte veranderde ons leven totaal,

al beseften wij niet direct de impact die een zorgintensief kind heeft op je hele (gezins)leven.

Lotte had de aangeboren vorm van myotone dystrofie en een hersenbeschadiging,

waardoor zij ernstig meervoudig beperkt was.

Lotte had 24/7 zorg nodig. Vanaf augustus 2015 bevond zij zich in de palliatieve fase van haar spierziekte.

18 augustus 2020 is zij overleden.

Tot haar laatste dag heeft zij genoten van haar leven en eruit gehaald wat erin zat.

Haar levenslessen zullen wij nooit vergeten, ze leeft verder in ons hart.

Naast Lotte hebben wij nog 2 gezonde jongens mogen krijgen.

Ondank de zware zorg die op onze schouders rustte hebben wij geprobeerd een gezin te zijn wat zoveel als mogelijk mee deed aan het gewone leven.

Dankzij Lotte heb ik mij kunnen verdiepen in allerlei regelgeving rondom de verschillende zorgwetten.

Door het zorgintensieve leven heb ik mij ontwikkeld tot een deskundige met ervaring. In 2019 heb ik de plus registratie als onafhankelijk clientondersteuner behaald.

Mijn ervaring en passie zet ik graag in om andere mensen te helpen hun weg te vinden door het doolhof van alle domeinen in de zorg.

erikavandebilt@gmail.com

06 13465939

Ervaringsdeskundige

erika@clientondersteuningplus.nl

06 13465939

Onafhankelijke Clientondersteuner

Lid BCMB en geregistreerd in het  kwaliteitsregister Clientondersteuners

Specialisaties:

#wlz #zvw #onderwijsmetzorg

Een zorgintensief leven,
een deskundige met ervaring.